ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผ่าน Application : TIP insure

ด้วย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบการให้บริการช่องทางการติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ในการตรวจสอบกรมธรรม์ได้ด้วยตนเองผ่านการดาวน์โหลด Application : TIP insure หรือสแกน QR CODE ตามรูปด้านล่าง

QR Code สำหรับดาวน์โหลด
ติดต่อ สพป.สก.1