การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 พิจารณาคัดเลือกนักเรียน จำนวน 1 คน (ที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเด็กแห่งชาติในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก) เข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

ทั้งนี้ ให้ส่งแบบประวัติและเสนอผลงาน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป รายละเอียดตามลิงค์ : http://gg.gg/chlid64 หรือ QR Code ด้านล่าง นี้

QR Code child64

ติดต่อเรา