ประสานการจัดงานวิทยาศาสตร์

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมหารือ และประสานงานการจัดงานวิทยาศาสตร์ กับ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. นายสุวิทย์ เปานาเรือง ผู้อำนวยการ กองคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และนายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการกองการตลาดและบริการผู้เข้าชม อพวช. จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา