การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 การมอบอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง โดยจัดการประชุม ภาคเช้า ผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคบ่าย ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

นายประวิทย์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงเรื่องเครื่องแบบนักเรียน วิธีปฏิบัติในการมาเรียนของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ติดต่อเรา