ต้อนรับครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา