ประชุมชี้แจงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์และการพัฒนาค่ายลูกเสือ

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์และแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือ ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ สพป.สก.1