นิเทศ ติดตามการดำเนินการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วันที่ 2 กรกฎาคม 2563