ออกนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนวันแรก

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนวันแรกและการดำเนินการคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงเรียนทับทิบสยาม05และโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1