โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้วรับทร.14 ของเด็กที่เกิดปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว

ให้โรงเรียนรับทร.14 ของเด็กที่เกิดปี 2557ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา