ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด สำหรับการเปิดภาคเรียนวันแรกและการดำเนินการคัดกรอง ป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1