แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>>แจ้งข่ายประชาสัมพันธ์อย1_0001

 

ติดต่อเรา