เผยแพร่ผลงานการวิจัยของ ผอ.หงษ์คำ หาบุญมี

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้ทำการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ ผอ.หงษ์คำ หาบุญมี