วัน เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 อสม.บ้านแก่งสีเสียด ได้เข้ามาฉีดพ่นยากันยุงที่โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

l,

ติดต่อเรา