โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563

                 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยมี นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เพื่อชี้แจงโครงการเรียนฟรี 15 ปี การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ติดต่อเรา