การมอบใบประกาศเกียรติคุณ อย.น้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา