วันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครู ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ติดต่อเรา