ประชาสัมพันธ์ ประกาศมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ2

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>>> รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผลกระทบCOVID

ติดต่อเรา