วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงโครงการเรียนฟรี 15 ปี และได้มีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้มาให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติป้องกันโรค COVID – 19