ต้อนรับครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1