แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน อบรมออนไลน์หลักสูตร การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET/NT) สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามลิงค์นี้ http://gg.gg/ixjd1

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน อบรมออนไลน์หลักสูตร การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET/NT) สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ตามลิงค์นี้ http://gg.gg/ixjd1

ติดต่อเรา