ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงอรพิมล นาคกุลบุตร อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานชน ณ บ้านเลขที่108 ม.1 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา