การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกล (Video Conferenc)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกล (Video Conferenc) ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1