ลิงค์ รับชมอบรมออนไลน์การเตรียมตัวรับการประเมินภายนอก รอบสี่

https://youtu.be/xWM1AvQhzHUคลิกที่ ลิงค์ ได้เลยครับ

ติดต่อเรา