พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยท่าน ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านท่าผักชี อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา