พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยท่าน ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข และโรงเรียนบ้านโคกน้อย อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1