แจ้ง!! ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รับหน้ากากอนามัย

แจ้ง!! ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

มารับหน้ากากอนามัย (จำนวน 20 ชิ้น) เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียน รับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ชั้น2)

ติดต่อเรา