ต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ครูที่บรรจุใหม่

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้ต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่ครูที่บรรจุใหม่

ติดต่อ สพป.สก.1