ผ้าป่าฯ..กุศลที่ยิ่งใหญ่..เพื่อการศึกษา

solid

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 

โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี

จากคณะศิษย์เก่าและชุมชนบ้านเขาดิน วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนจัดซื้อ

ครื่องกรองน้ำดื่ม และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านเขาดิน

DSCF6869123 DSCF6872123 DSCF6878123 DSCF6880123 DSCF6885123 DSCF6888123 DSCF6889123 DSCF6895123 DSCF6902123 DSCF6904123 DSCF6905123 DSCF6906123 DSCF6907123 DSCF6908123 DSCF6913123 DSCF6914123 DSCF6916123 DSCF6917123 DSCF6918123 DSCF6920123 DSCF6922123 DSCF6923123 DSCF6929123 DSCF6931123 DSCF6938123 DSCF6947123 DSCF6954123 DSCF6955123 DSCF6959123 DSCF6961123 DSCF6962123 DSCF6969123 DSCF6974123 DSCF6976123 DSCF6982123 DSCF6983123 DSCF6985123

สพฺเพสํ สหิโต โหติ

  

คนดีย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน

page

ติดต่อเรา