ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 3 ต้อง “ภาษาอังกฤษต้องดี”

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 3 ต้อง “ภาษาอังกฤษต้องดี” ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1