โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2563

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด)

ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1679 63 วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >>> หนังสือนำ / ประกาศและหลักเกณฑ์การคัดเลือก / แบบเสนอขอรับการคัดเลือก (ไฟล์ word)

ติดต่อ สพป.สก.1