การนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสมพิศ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา