ประชุมทีม ICT เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงาน ICT

วัน อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมทีม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อพัฒนางานระบบงาน ICT และ ITA Online ณ ห้องประชุมการะเกด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1