เยี่ยมและช่วยเหลืออดีตข้าราชการครู

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เยี่ยมและให้กำลังใจอดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ซึ่งประสบปัญหาภาวะยากลำบาก พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

ติดต่อเรา