การนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV

วัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV  โรงเรียนบ้านท่าระพา จังหวัดสระแก้ว