ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1