การกรอกแบบสอบถามการได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด่วนที่สุด

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกแบบสอบถามการได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทาง google form ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/zpqPq1cjritJx6d29
ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1