ถวายเทียนพรรษา

ท่านผู้อำนวยการสุวาวิโรจน์ จันลา  คณะครู

และนักเรียนโรงเรียนเขาสิงโต

ถวายเทียนพรรษาให้วัดเขาสิงโต

DSCF9016_mo1
 DSCF9017_mo1
 DSCF9020_mo1
 DSCF9027_mo1
 DSCF9029_mo1
 DSCF9033_mo1  
DSCF9035_mo1
DSCF9039_mo1
DSCF9103_mo1
DSCF9097_mo1
DSCF9089_mo1
DSCF9082_mo1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1