การนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV  โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1