ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

วัน พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และบุคลากร ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา