การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)

วัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพี่เลี้ยง 2 ท่าน คือ นายจรูญ กำจัดภัย และนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา