ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเรียนและให้กำลังใจนักเรียนแลผู้ปกครอง.ช่วยกันแก้ปัญหาการหาช่องทางการเรียน DLTV