การนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV 

วัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน DLTV  โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา