ตรวจสุขภาพนักเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร  เข้าตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าช้าง IMG_9126 IMG_9128 IMG_9116 IMG_9119 IMG_9123

Message us