แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดทำเอกสารผู้เกษียณอายุราชการ

แจ้งขอเปลี่ยนแปลง   วันจัดทำเอกสาร สำหรับผู้เกษียณอายุราชการปี 2564 (1 ต.ค.63)

ให้มาทำเรื่องเกษียณอายุราชการล่วงหน้า  โดยแบ่งเป็นอำเภอ ดังนี้

  1. อำเภอเมือง และอำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 13  พฤษภาคม 2563  เวลา  09.00 น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1
  1. อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด และอำเภอวังน้ำเย็น ในวันที่  14 พฤษภาคม 2563 เวลา  09.00 น.   ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1
ติดต่อเรา