ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลงศพ (กรณีพิเศษ)

เรียนเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดาของศน.บุญตา  ศรีวรวิบูลย์ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2557 และพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)                ตำบลบางกระเจ็ด  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อ สพป.สก.1