การประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนบ้านซับมะนาวได้ขยายการประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปี 2563 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม


รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาวในปีการศึกษา2563

3

 

ติดต่อเรา