ขอเปลี่ยนแปลงวันทำเอกสารผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า

ตามที่ ได้แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2564  ให้มาทำเรื่องเกษียณอายุราชการล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นอำเภอ ดังนี้

  1. อำเภอเมือง    ในวันที่  13  พฤษภาคม 2563   เวลา  09.00  น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1
  2. อำเภอเขาฉกรรจ์ และ อำเภอคลองหาด  ในวันที่  20  พฤษภาคม 2563   เวลา  09.00  น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1
  3. อำเภอวังน้ำเย็น และ อำเภอวังสมบูรณ์  ในวันที่  27  พฤษภาคม 2563   เวลา  09.00  น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1                                                                                                                   ขอเปลี่ยนแปลง    1.   อำเภอเขาฉกรรจ์ และ อำเภอคลองหาด  ในวันที่  20  พฤษภาคม 2563       เปลี่ยนเป็นวันที่    14  พฤษภาคม  2563                                                                                                                               2.  อำเภอวังน้ำเย็น และ อำเภอวังสมบูรณ์  ในวันที่  27  พฤษภาคม 2563        เปลี่ยนเป็นวันที่    15  พฤษภาคม  2563   
ติดต่อ สพป.สก.1