ประชุมคณะกรรมการการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว  โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา