กรอกแบบสำรวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  กรอกแบบสำรวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทาง Google Form ได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/ia6e0  ภายในวันที่ 29 เมษายน 2563

รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว1277 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 >>> หนังสือนำส่ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา