ประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.30น. นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้ร่วมประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมแบ่งงานภารกิจความรับผิดชอบให้กับศึกษานิเทศก์คนใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ติดต่อเรา